Kardeş Aile Keçi Projesi

Özellikle dul ailelere 2 dişi 1 erkek olmak üzere 3’lü keçi seti veriyoruz. Bu ailelerde sütü satarak geçimini sağlamaktadir.

Süt keçisi hediye edilecek aileler özellikle yetimler,dullar ve fakirliği aşikar bir şekilde ortada olan,tespitleri hassasiyetle yerinde yapılan ailelerdir.Bir aileye 1 erkek 2 dişi süt keçisi hediye ederek, onlara yaşamlarını sürdürmek için devamlı gelir kaynağı oluşturmak ve kendi geçimlerini sağlamaları noktasında katkıda bulunmak amacındayız.

Sütünden elde edilen gelirlerin yanı sıra, hediye edilen keçiler dişi ve erkeklerden oluştuğundan orta vadede doğurganlıkları sebebiyle sürü haline gelmekte ve ailenin hayvancılık ya da süt ile geçimine vesile olmaktadır. Bu sebeple süt keçisi kampanyası iş olanağı sağlayarak kalıcı geçim kaynağı oluşturmak adına insanlık için oldukça önemli bir kampanyadır.Bu organizasyon vesilesi ile Afrikalı aileler geleceğe umutla bakmakta ve kendilerine olan inançları artmaktadır.

Yokluğun anlam kazandığı Afrika’da sadece balık vermeyi değil balık tutmayıda öğretmek maksadıyla kendi kendine hayatını idam ettirmek üzere (sütünü sağıp satmak ve çoğaldıktan sonra keçileri satmak üzere) ailelere o yörenin yılda 2/3 defa üçüz ve dördüz doğuran 2 dişi 1 erkek olmak üzere 3 lü süt keçisi dağıtımlarımız devam etmektedir.